شورای اسلامی شهر قشم میزبان همایش استانی روز ملی شوراهاست
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
شورای شهر قشم رتبه برتر استان شد
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳