هم اندیشی شورای شهر قشم و تهران در حوزه مالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
شورا و شهرداری قشم سالروز تاسیس سپاه را گرامی داشتند
۲۹ فروردین ۱۴۰۳