عید سعید فطر خجسته باد
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
تقدیر نمایندگان اهالی مسکن مهر از خدمات شهرداری و شورای شهر قشم
۲۸ فروردین ۱۴۰۳