«دکتر ساینا» می تواند حدود ۷۰ درصد از نیاز بیماران قشم را برطرف کند
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
هم اندیشی شورای شهر قشم و تهران در حوزه مالی
۲۲ فروردین ۱۴۰۳