عیادت شورا و شهردار قشم از قاری ممتاز این شهرستان
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
عید سعید فطر خجسته باد
۲۰ فروردین ۱۴۰۳