دیدارنوروزی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قشم با امام جمعه قشم
۵ فروردین ۱۴۰۳
شهردار قشم کسب رتبه شورای برتر استان را به شورای این شهر تبریک گفت
۵ فروردین ۱۴۰۳