۸۱ تابلو نامگذاری معابر و محلات توسط شهرداری قشم نصب شد
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
پروژه های ورزشی شهرداری قشم تا هفته دولت ۱۴۰۳ افتتاح شود
۱۴ اسفند ۱۴۰۲