تقدیر شهردار و شورای شهر قشم از حضور حماسی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ورزشی قشم در ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت
۱۳ اسفند ۱۴۰۲