حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم در شعب اخذ رای
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۱ تابلو نامگذاری معابر و محلات توسط شهرداری قشم نصب شد
۱۳ اسفند ۱۴۰۲