دعوت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قشم به مشارکت در انتخابات
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم در شعب اخذ رای
۱۱ اسفند ۱۴۰۲