حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم در شعب اخذ رای
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
تقدیر شهردار و شورای شهر قشم از حضور حماسی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند
۱۱ اسفند ۱۴۰۲