ستاد بازآفرینی شهری به توان سازی اقتصادی و اجتماعی جزیره کمک می کند
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
تقدیر شهردار و شورای شهر قشم از حضور حماسی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند
۱۱ اسفند ۱۴۰۲