حضور شورای اسلامی شهر و شهردار قشم در ویژه برنامه‌های وزیر اقتصاد در این شهرستان
۱ اسفند ۱۴۰۲
دعوت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قشم به مشارکت در انتخابات
۱ اسفند ۱۴۰۲