حمایت ۲ میلیاردی شورای شهر قشم از نهاد کتابخانه‌ها
۲ بهمن ۱۴۰۲
دیدار مردمی شورای شهر و شهردار قشم
۲ بهمن ۱۴۰۲