بازدید نائب رئیس شورای شهر قشم از محل دیدار مردمی استاندارهرمزگان با مردم قشم
۱۴ دی ۱۴۰۲
مطالبه بی‌واسطه مسائل مردم قشم با استاندار هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۲