انتصاب رئیس ورزش های دریایی و ساحلی قشم
۱۳ دی ۱۴۰۲
حضور شهردار و شورای شهر قشم در میزخدمت دولت مردمی
۱۳ دی ۱۴۰۲