یادواره به رنگ هنر
۱۲ دی ۱۴۰۲
بازدید نائب رئیس شورای شهر قشم از محل دیدار مردمی استاندارهرمزگان با مردم قشم
۱۲ دی ۱۴۰۲