پیگیری‌ها برای راه‌اندازی دانشکده هنر تهران در قشم ادامه دار
۶ دی ۱۴۰۲
تبادل تجربه شورای شهر قشم و شوراهای منتخب استان مرکزی
۶ دی ۱۴۰۲