بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار قشم از پارکینگ صیادان
۵ دی ۱۴۰۲
ارتقای سطح بهداشت و درمان قشم نیازمند مشارکت جمعی است
۵ دی ۱۴۰۲