روشنایی بلوارهای اصلی بافت قدیم قشم تامین شد
۳ دی ۱۴۰۲
پیگیری‌ها برای راه‌اندازی دانشکده هنر تهران در قشم ادامه دار
۳ دی ۱۴۰۲