۱۹ آذر ۱۴۰۲
تقدیر دانشگاه علمی-کاربردی از شهردار قشم
۱۹ آذر ۱۴۰۲