بازدید رئیس شورای شهر از پروژه های شهرداری قشم
۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای شهر قشم صدای مردم در محافل استانی و ملی است
۱۵ آذر ۱۴۰۲