پیام تبریک شهردار و شورای شهر قشم در پی انتصاب دکتر نصری
۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵ آذر ۱۴۰۲