با حضور ۲ عضو از شورای شهر قشم؛سفر آموزشی منتخبین شوراهای هرمزگان به گلستان در حال برگزار است
۱۴ آذر ۱۴۰۲
بازدید رئیس شورای شهر از پروژه های شهرداری قشم
۱۴ آذر ۱۴۰۲