پردیس دانشگاه هنر تهران در قشم با هدف تبدیل شدن به یک بِرند ملی و منطقه ای تاسیس می‌شود
۲ آذر ۱۴۰۲
آموزش و پرورش قشم سال گذشته رتبه نخست هرمزگان را کسب کرد
۲ آذر ۱۴۰۲