کمیته آموزش شورای اسلامی شهر قشم تشکیل جلسه داد
۳۰ آبان ۱۴۰۲
معاون استاندار: اقدامات شورا و شهرداری قشم ماندگار و رضایت آفرین است
۳۰ آبان ۱۴۰۲