سیستم کنترل داخلی شهرداری قشم تقویت می شود
۲۶ آبان ۱۴۰۲
کمیته آموزش شورای اسلامی شهر قشم تشکیل جلسه داد
۲۶ آبان ۱۴۰۲