جلسه عمران شورای شهر قشم برگزار شد
۲۴ آبان ۱۴۰۲
میز خدمت شهرداری در نمازجمعه شیعه و اهل سنت دایر شد
۲۴ آبان ۱۴۰۲