تاکید شورای شهر قشم بر تقویت مشارکت‌ها با فرماندهی انتظامی در مدیریت شهری
۱۵ آبان ۱۴۰۲
جلسه عمران شورای شهر قشم برگزار شد
۱۵ آبان ۱۴۰۲