دیدار مردمی شهردار و شورای شهر قشم در مسکن مهر برگزار شد
۱۴ آبان ۱۴۰۲
مهر تایید مدیرکل امور شهری استانداری بر عملکرد عمرانی شهرداری قشم
۱۴ آبان ۱۴۰۲