تاکید شورای شهر قشم بر لزوم تسهیل‌گری در امور اقتصادی
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاکید شورای شهر قشم بر تقویت مشارکت‌ها با فرماندهی انتظامی در مدیریت شهری
۱۳ آبان ۱۴۰۲