«بازماندگان» رییس هیئت بسکتبال شهرستان قشم شد
۳ آبان ۱۴۰۲
دیدار مردمی شهردار و شورای شهر قشم در مسکن مهر برگزار شد
۳ آبان ۱۴۰۲