رضایت شورای شهر از عملکرد ۶ ماهه شهرداری قشم
۲ آبان ۱۴۰۲
تاکید شورای شهر قشم بر لزوم تسهیل‌گری در امور اقتصادی
۲ آبان ۱۴۰۲