برگزاری دومین همایش ژیمناستیک جزیره
۳۰ مهر ۱۴۰۲
رضایت شورای شهر از عملکرد ۶ ماهه شهرداری قشم
۳۰ مهر ۱۴۰۲