هفته نیروی انتظامی بر سبز جامگان خجسته باد
۱۷ مهر ۱۴۰۲
تقدیر شهرداری و شورای شهر قشم از فرماندهی انتظامی
۱۷ مهر ۱۴۰۲