جشن با شکوه وحدت در شهر قشم
۱۳ مهر ۱۴۰۲
آخرین وضعیت مسائل عمران شهری قشم بررسی شد
۱۳ مهر ۱۴۰۲