با استقبال رسمی شهردار و شورای شهر قشم
۱۰ مهر ۱۴۰۲
جشن با شکوه وحدت در شهر قشم
۱۰ مهر ۱۴۰۲