سالگرد شهادت شهید امیری دوماری برگزار شد
۱۰ مهر ۱۴۰۲
هفته نیروی انتظامی بر سبز جامگان خجسته باد
۱۰ مهر ۱۴۰۲