هفته وحدت خجسته باد
۸ مهر ۱۴۰۲
با استقبال رسمی شهردار و شورای شهر قشم
۸ مهر ۱۴۰۲