پیام تبریک شورای اسلامی شهرقشم
۱ مهر ۱۴۰۲
حضور سرزده حبیب بازماندگان قشمی رئیس شورای اسلامی شهر قشم در برپایی غرفه بسیج جامعه پزشکی نمایشگاه هفته دفاع مقدس
۱ مهر ۱۴۰۲