اعتراض شدید شورای شهر قشم به تقلیل جایگاه اداره کل ارشاد
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
پیام تسلیت رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهروشهردار قشم در پی شهادت آتش نشان فداکار و ایثارگر شهید فواد اورنگی
۲۹ شهریور ۱۴۰۲