کلیپ موزیک اربعینی هنرمندان قشمی رونمایی شد
۱۳ شهریور ۱۴۰۲
اعتراض شدید شورای شهر قشم به تقلیل جایگاه اداره کل ارشاد
۱۳ شهریور ۱۴۰۲