با حمایت شورای شهرو شهرداری قشم محقق شد/درخشش کارته‌کاهای قشم در مسابقات قهرمانی کشور
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
سالن تنیس شهرداری قشم میزبان استعدادهای برتر هرمزگان
۳۰ مرداد ۱۴۰۲