احداث دیوار حائل آرامستان محله زیرانگی
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
با حمایت شورای شهرو شهرداری قشم محقق شد/درخشش کارته‌کاهای قشم در مسابقات قهرمانی کشور
۲۸ مرداد ۱۴۰۲