رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قشم به مناسبت ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
شهردار و شورای اسلامی شهر قشم اقدام تروریستی شاهچراغ را محکوم کردند
۱۸ مرداد ۱۴۰۲