حمایت شهرداری و شورای شهر قشم از مواکب اربعین حسینی
۱۷ مرداد ۱۴۰۲
خبرنگاران قشم تجلیل شدند
۱۷ مرداد ۱۴۰۲