برنامه‌محوری و تفاهم دو رکن مهم کار شورای شهر قشم است
۱۵ تیر ۱۴۰۲
حمایت شهرداری و شورای شهر قشم از مواکب اربعین حسینی
۱۵ تیر ۱۴۰۲