بیمارستان قشم به دستگاه MRI مجهز می‌شود/جای خالی چندپزشک متخصص مقیم در قشم
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پروژه‌های بازسازی مدارس فرسوده قشم تسریع شود
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲