کمیسیون بازار شورای شهر تشکیل جلسه داد
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
بیش از ۹۰ درصد درآمد شهرداری قشم از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌شود
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲