دیدار عیدانه شهردار و شورای اسلامی شهر قشم با فرماندار شهرستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۲
کمیسیون بازار شورای شهر تشکیل جلسه داد
۳۰ فروردین ۱۴۰۲